47284 (021)

اخبار مهد امیران گشت


جستــــجوی اخبار بر اساس تـاریــخ :

جستجوی اخبار بر اساس موضوع :

بازگشت


تاریخ درج : چهارشنبه 8 اسفند1397
موضوع : نرخ عوارض خروج از کشور سال 98
خلاصه : نرخ عوارض خروج از کشور در لايحه بودجه سال 98 اعلام شد بر اين اساس، عوارض خروج از کشور براي سفرهاي خارجي از کليه مرزهاي کشور در سال 1398 براي بار اول 2.200.000 ريال، براي بار دوم 3.300.000 ريال و براي بار سوم به بعد 4.400.000 ريال تعيين شد.

عوارض خروج کشور در سال 98 و معافيت زائرين اربعين از پرداخت آن

نرخ عوارض خروج از کشور در لايحه بودجه سال 98اعلام شد. لازم به ذکر است که بگوييم نرخ قابل پرداخت براي عوارض خروج از در سال 98بدون هيچ تغييري نسبت به سال 97به مجلس ارائه شده است. نکته قابل توجه اين است که در بودجه سال 97 عوارض خروج از کشور براي بار دوم، سوم و بيشتر از تمامي مرزها شامل افزايش پلکاني شد، اما مرکز پژوهش ‌هاي مجلس پيشنهاد کرده است در لايحه بودجه سال 98اين افرايش پلکاني فقط شامل سفرهاي هوايي خارج از کشور شود و سفرهوايي به عتبات را نيز شامل شود. در ادامه همراه با تيم خبري  مهد اميران گشت باشيد تا درباره عوارض خروج از کشور سال 98اطلاعات لازم را داشته باشيد.

در جلسه علني چهارم اسفند سال 97نمايندگان مجلس، در مصوبه ‌اي زائران اربعين را از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف کردند؛ نمايندگان مردم در ادامه بررسي جزئيات بودجه 98در بخش درآمدي جزء 2 بند «د» تبصره 11را تصويب کردند.

بنابر اين مصوبه، زائران مقصد اربين از تاريخ 24شهريور ماه سال 98تا دوازدهم آبان ماه سال 1398از مرزهاي زميني به مقصد

بر اساس اين مصوبه، زائران اربعين که از تاريخ بيست و چهارم شهريور ماه سال 1398تا دوازدهم آبان ماه سال 1398 از مرزهاي زميني به مقصد کشور عراق از کشور خارج مي‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

مطابق با آنچه که به تصويب رسيد در مجلس توسط نمايندگان، همانند سال 97عوارض خروج از کشور براي زائران حج تمتع و عمره و عتبات عاليات 110هزار تومان در نظر گرفته شده است. مرکز پژوهش ‌هاي مجلس پيشنهاد کرده است که عوارض خروج هوايي زائران عتبات عاليات 50هزار تومان و عوارض خروج از کشور زميني – دريايي عتبات عاليات 12هزار و 750تومان در نظر گرفته شده است. زائران اربعين از تاريخ 24شهريور سال 98تا آبان ماه سال 98که از طريق مرزهاي زميني به مقصد عراق خارج شوند از پرداخت عواض معاف خواهند بود.

زائران اربعين از تاريخ 24شهريور 98تا 12 آبان ماه 1398که از مرزهاي زميني به مقصد کشور عراق از کشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.

لازم است به اين موضوع اشاره کنيم که عوارض خروج از کشور براي زائران در سال 1397معافيت مربوطه اعلام شده بود. بنابر همان مصوبه زائران اربعين از تاريخ 24شهريور 98 تا 12آبان ماه 1398که از مرزهاي زميني به مقصد کشور عراق از کشور خارج مي‌شوند از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.

عوارض خروج از کشور براي سفر حج تمتع و حج عمره از کليه مرزهاي کشور در سال 1398، براي بار اول يک ميليون و 100 هزار ريال، براي بار دوم يک ميليون و 650هزار ريال و براي بار سوم به بعد، دو ميليون 200هزار ريال اعلام شد.

اين عوارض براي ساير سفرهاي خارجي از کليه مرزهاي کشور در سال 1398، براي بار اول دو ميليون و 200هزار ريال، براي بار دوم سه ميليون و 300هزار ريال و براي بار سوم به بعد، چهار ميليون و 400هزار ريال تعيين شد.