47284 (021)

تورهای مهد امیران گشت


ويزاي تجاري و تضميني کانادا

ويژه متخصصين صنعت دام و طيور و کشاورزي
دامپزشکان ، دامپروران ، واحدهاي دائمي و طيور و کشاورزي و تجهيزات مرتبط
کاري مشترک از
شرکت نمايشگاهي سان صفا
و شرکت مهد اميران گشت


جهت مشاهده پکيج  در سايز واقعي لطفا اينجا کليک بفرمائيد

 جهت کسب اطلاعات بيشتر با کانتر تورهاي داخلي تماس حاصل فرمائيد:
 تلفن:44694404(20 خط)     فکس:44694405
Multiple Visa     2500$    US  dollare
مدارک مورد نياز

* مدارک شغلي و سلبقه بيمه تأمين اجتماعي

* شناسنامه و سند ازدواج ( براي خانواده ها )

* دارا بودن ويزاي شينگن و يا انگليس و يا امريکا

* پرينت 4 ماهه بانکي مانده حداقل 100 ميليون و گردش 300 ميليون تومان

* سند ملکي

* نامه تمکن مالي

* گذرنامه معتبر

مهد اميران گشت و سان صفا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا
ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا
ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا

ويزاي تجاري
ويزاي تضميني کانادا
ويزاي تجاري و تضميني کانادا
ويزاي کاندا
ويزا
ويژه متخصصين
ويژه دامپزشکان
ويژه دامپروران
ويژه واحدهاي دامي و طيوري
ويزاي کانادا